» Ölkəyə valyutanın axını

Ölkəyə valyutanın axını

Ölkə başçısı çıxışlarında qeyd edib: “İlk növbədə, daxili bazar idxaldan asılı olmamalıdır ki, valyuta ölkədən getməsin və ondan sonra biz ixrac məsələləri ilə də məşğul olacağıq”; “Mən əvvəlki dövrlərdə də qeyd etmişdim ki, bizim əsas prioritetimiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Ondan sonrakı dövrlərdə qarşıya daha çox məsələ qoyulur ki, biz qeyri-neft ixracının artımına nail olaq və buna da nail oluruq. Çünki budur bizim inkişaf perspektivlərimiz. Qeyri-neft sektorunun ixracı bizə böyük həcmdə valyuta gətirir”.
Ölkəyə valyuta axını ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühim rol oynayır. "Ecobox Collection and Recycling" MMC təkrar emaldan əldə etdiyi xammalı xarici ölkələrə ixrac edəcək, və beləliklə, ölkəmizə valuta axını təmin edilmiş olacaqdır.
скачать софт